kantpressning

 

Modern kantpressning på frammarsch

Vi håller på att sätta igång en hemsida om kantpressning. Ursäkta oredan, återkom gärna om ett tag.

 

Dagens verkstadsindustri är i ständig utveckling. Ett projekt som tidigare hade varit kostsamt och tidskrävande att genomföra kan idag bli klart på mycket kort tid. Här ser vi närmre på kantpressning och andra viktiga metoder för effektiv plåtbearbetning. Du kan läsa mer om specifika tillverkningstekniker och om maskiner för tillverkningsindustri. Dessutom så ser vi på fördelar och nackdelar med olika former av bockning och pressning.

 

Pålitlig och flexibel kantpressning

Oavsett vilken typ av verkstadsproduktion det rör sig om så gäller det att få ett resultat som blir hållbart. Då det är möjligt att programmera maskiner så blir bandbockning och pressning mycket enklare. Man kan låta olika industrimaskiner samarbeta på ett sätt som gör att man spar tid och att resultaten blir så mycket bättre. Den flexibilitet som moderna kantpressar erbjuder gör att verkstadsföretag kan hjälpa till med avancerade projekt och utöka sina tjänster.

Från start så är alla med på vad som ska göras, hur det ska göras och vad som kan förväntas. Slutkunden kan lita på att tidsschemat hålls och att de detaljer och produkter som produceras lever upp till förväntningar.

 

Snabb produktion kräver duktiga operatörer

Med stansmaskiner och pressar som jobbar på dygnet runt så kan man få mycket snabb produktion. Delar flyttas snabbt med bandmatning och man kan lätt få intrycket av att allt detta sker med ett enkelt tryck på en knapp. Riktigt så enkelt är det inte. För att produktionen ska bli snabb och hålla hög kvalitet så måste operatörerna vara väl insatta i processen. Dels så ska de ha en mycket god grund att stå på, och dels så måste de vidareutbildas i den nya tekniken.

Jobbet som operatör är en stor utmaning men också en möjlighet till utveckling. Att jobba med kantpressar behöver inte längre vara något tungt och besvärligt. Med moderna industrirobotar som till exempel ta över fysiskt påfrestande jobb som robotsvetsning samt en väl planerad produktion så kan operatören få ett arbete som stimulerar och ger plats för så mycket mer.

 

Vikten av god support

När nya kantpressar och bockningsmaskiner introduceras så krävs det god support. Duktiga operatörer kan snabbt sätta sig in i ny teknik men de behöver ett bra stöd. Därför är det viktigt att kunna samarbeta med företag som är experter på pressar och som jobbar både med nytt och begagnat med god kunskap om installation och drift. Med ett gott stöd så blir det lättare att utveckla verkstadens maskineri och produktion med intensiva kurser och hands on instruktioner.


Sök på denna hemsida

Ingen resultatsida är vald...


Läs mer (externa länkar)

bockning.se

kantpressning.n.nu

Denna sida använder sig utav cookies. Läs mer här >

Okej!