Bandbockning

Bandbockningen används för många olika detaljer. Kroken under hyllan är bockad, gångjärnet i dörren har också haft ett möte med en bandbockningsmaskin, och så finns det specialkomponenter för apparater som enbart kan tas fram med en modern bockningsmaskin. Det var länge så att man fick bocka för hand och än idag så kan det bli tal om att jobba manuellt. Men stora volymer tillverkar man mycket snabbare med automatiska bockningsmaskiner och pressar som ger goda resultat.


Effektiv bandbockning med fleroperationsmaskiner

Det är ju ofta så att delar och produkter behöver mer än fina böjar. Man kan behöva hål för att kunna skriva fast en del eller på annat sätt montera den. Det finns givetvis riktigt fina stansmaskiner som kan ta hand om hålen men då man vill spara tid så finns det fördelar med bandbockning som kombineras med stansning och andra moment.

Kombinationen får man i fleroperationsmaskiner. Det här är maskiner som inkluderar flera olika verktyg och flera moment. Man matar in det stycke som ska bearbetas och så kommer det att genomgå flera processer. Först så kanske det stansas och sedan så bockas formen fram. När stycket kommer ut igen så har det den färdiga formen och det kan rentav vara så att man kan skicka direkt till montering.

Fleroperationsmaskiner har flera fördelar. Först och främst så använder man sig av tekniken för att den spar pengar och tid. Dessutom så är det förstås så att man kan behöva mer plats på verkstadsgolvet. Om en maskin kan klara alla moment så får man ju plats till arbetsstationer för efterbearbetning och montage vilket inte är så dumt. På så vis så kanske det går att minska på antalet underleverantörer som man annars måste jobba med för att få en färdig produkt.


Jobba manuellt eller automatiskt

Ibland så kan det bli fråga om att jobba manuellt med bockning. Men samtidigt så är det så att styrsystem för bandbockning har öppnat dörrarna för många möjligheter. Man kan ta fram bandjärn på nolltid då man jobbar med automatiska rundbockningsmaskiner som programmeras. Det är förstås mycket bra om en verkstad även har tillgång till kunskapen och manuella rundbockningsverktyg. Dessa kan användas jämte kantpressar och bockningsmaskiner då det krävs. Då måste också kunskapen finnas hos operatörerna som ska jobba för hand.

En sak som man inte kommer ifrån då det blir tal om manuellt arbete är att det kan leda till fel. Maskinen gör bara så som den har blivit tillsagd med datorprogram. Det är bara då verktyg måste bytas ut eller maskinen på andra sätt behöver servas som man kan få sämre resultat. Manuellt arbete innebär en större risk för materialsvinn och är givetvis också tuffare för operatören som ska utföra hantverket.


Snabb och säker tillverkning med robotsvetsning

Dety är välkänt at det är svårt att rekrytera ungdomar till tillverkningsindustrin. Det finns många traditionella jobb på en mekanisk verkstad som är tunga, smutsiga och ibland farliga för hälsan. Ett sådant arbete är svetsning där påfrestningarna på den anställde kan vara en anledning till att få söker sådana jobb. Därför har robotsvetsning fått ett starkt fästa i de mekaniska verkstäderna. Inte nog med att de anställda slipper rökgas och brännande svetsloppor, robotsvetsning ger ett noggrant svetsresultat och en ofta god ekonomi om man har beläggning på robotsvetsen.

Denna sida använder sig utav cookies. Läs mer här >

Okej!