Denna sida använder sig utav cookies. Läs mer här >

Okej!


Bandmatning

En verkstad som jobbar med bandbockning och en hel del annan form av pressning och stansning kommer att behöva väl fungerande bandmatningsutrustning. Med bandmatning så blir det lättare att mata in metallmaterial i maskiner som ska bocka och pressa eller kanske stansa. Med driftsäkerhet så får man en jämn och trygg produktion som blir mycket effektiv. Detta särskilt när man ska jobba med stora volymer och med delar som är för tunga för att hantera manuellt.


Bandmatning på olika sätt

Det finns lite olika typer av bandmatning. Man kan också välja om man vill skaffa ett begagnat system eller om man vill satsa på helt ny utrustning. Det senare har sina fördelar och det särskilt när man får stöd och support från den som säljer bandmatningsutrustningen. Plåtbearbetning utan bandmatningen blir besvärlig men för att få rätt stöd av utrustningen så måste den vara väl anpassad till produktionen.


Matarverk

Med ett bra matarverk så kan man få bandmatning som har mer än en styrning. Valsarna kan drivas både upptill och nertill. Det går att styra skyttelverktyg och stegmatningar. Det går också att ställa in matverket för att få vanlig matning och så pressning. Det är viktigt att se till att matverket är kompatibelt för det system som man kanske redan använder för styrning. Det ska man diskutera då man planerar för ny bandmatning till existerande maskiner.


Hasplar

Hasplar måste vara robusta. För att hasplar ska klara av ständigt arbete så måste de ha en stadig konstruktion. Det kan vara att föredra att använda modeller som är gjorda av gjutjärn. Man kan få en bättre funktion genom att lägga till tillbehör som gör det ännu enklare att ladda. Här är det också viktigt att man väljer rätt storlek. Det går att installera hasplar för plåtark på flera tusen kilogram såväl som för mindre bitar på omkring 40 kg.


Riktverk

Det finns flera olika varianter av riktverk som ger god bandmatning. Man kan skräddarsy riktverk i enlighet med de behov som finns. Det går också att jobba med val som gör att man lättare kan ladda ett material med en viss tjocklek. Det kan ju röra sig om plåt på 0.1 mm såväl som plåt som kan ha en bredd på över 2000 mm. Det finns också riktverk som har styrsystem som gör det lättare att positionera materialet som ska pressas. Genom att se på de behov som finns så kan man utforma riktverket på rätt sätt.