Bockning

Ett besök på en svensk verkstad som jobbar med bockning och pressning kan vara minst sagt spännande. Dagens teknik erbjuder lösningar som är kostnadseffektiva och som leder till riktigt bra delar och produkter. Idag så jobbar verkstäder med helautomatiska lösningar för bockning och annan form av plåtbearbetning. Det är möjligt tack vare den avancerade maskintekniken som idag är ett faktum.


Vad är bockning?

Man kan säga att bockning går ut på att böja metall så att den får önskad form. För att kunna böja så använder man sig av momentkrafter. Traditionellt sett så har man fått jobba med pressning manuellt. Att forma metall är inte ett lätt jobb och det särskilt när den ska hettas upp och man kommer nära temperaturer som är farliga. Men idag så behöver man inte ens hetta upp metallen som ska bockas. Maskiner utför kallbockning och har kraften som krävs för att böja metallark och rör.

Rörbockning kräver att man inte kniper ihop röret i böjen. Det här har man klarat med hjälp av fyllnadsmaterial som sand. Men idag så behöver man inte fylla röret med sand för att kunna bocka det. Bockningsmaskiner kan dra röret på ett sätt som gör att man får perfekt form utan att ens hetta upp det!

Den allra vanligaste bockningsmetoden är kantpressning. Den utförs av en kantpress som har en övre och en undre del som kommer att pressa metallen till önskad form. Metallen som ska bearbetas måste formas på ett sätt som kommer att passa konstruktionen där den ska ingå. Det kan vara så enkelt att man bockar en metalldel som ska fungera som krok på en hylla men det kan också vara så att man behöver göra mer än att böja. Det finns bockar som även kan fungera som stansmaskin så att man får nödvändiga hål i delen.


Med tanke på återfjädring

Alla metallmaterial som ska bockas kommer att ha viss fjädring. Det betyder att man måste ställa in maskinen så att den har rätt kraft med tanke på detta. Materialets hårdhet påverkar hur stor fjädring det blir då man böjer till det. Det gör att man måste använda sig av olika inställningar för olika tjocklek och storlek. Här krävs det god kunskap och erfarenhet av vad som kommer att fungera och ge fina resultat.


Fördelar med moderna bockningsmaskiner

Det finns mycket att tänka på då man ska bocka. När man sträcker metallen på bockens utsida så kommer insidan istället att komprimeras det vill säga stukas. Ju mer man minskar på bockningsradie ju mer kommer utsidans sträckning att öka. När detta sker så finns det en risk för att sprickor uppstår. För att undvika detta så måste man dels utföra bockning på material som klarar av den och dels använda sig av tillverkningsteknik som inte skadar materialet.

Kantpressar, stansmaskiner och bockar är utformade just med tanke på att materialet inte får förstöras. Man kan jobba utan hetta och få perfekta former utan att sprickor uppstår tack vare den moderna tekniken. En annan stor fördel är att arbetsprocessen är snabb. På kort tid så får man fram många delar som kommer färdiga ur maskinen. Då materialet som matas in i maskinen redan är förberett så blir det minimalt med efterbearbetning och man kan eventuellt gå direkt från bockning till montering och sedan förpackning.

Denna sida använder sig utav cookies. Läs mer här >

Okej!