Induktionshärdning som en del av svarvningsprocessen

Med induktionshärdning går det att öka hårdheten på ytan av metallen utan att detta förändrar hårdheten i kärnan på materialet. Nuförtiden är det vanligt att jobba med maskiner som klarar flera moment. Det går till exempel att kombinera bockning med stansning och svarvning med induktionshärdning.

Induktionshärdning vid svarvning

Induktionshärdning används för att få bättre hårdhet på ytan. Denna metod används när man inte vill att kärnhårdheten i materialet ska förändras. Det går att jobba punktvis och få hårdare partier samtidigt som andra delar av metallen förblir mjuka som tidigare.

Det här är viktigt när det behövs bättre motstånd mot slitage på ytan. Genom att lägga in induktionshärdning som en del av svarvningsprocessen kan man få fram delar som håller mått och toleranser som beräknats.

Det spar tid och pengar att integrera svarvning med induktionshärdning i samma produktionscell. Tekniken är fullt möjlig och används av verkstäder som är proffs på svarvning och på härdningsteknik.

Viktigt med tester av produktionen

När induktionshärdning har genomförts är det viktigt att genomföra tester. Dessa ser till att man får önskad kvalitet på delarna. På så vis minskar risken för att det blir problem längre fram då metallen som härdats ska ingå som delar i olika projekt.

Tester är att rekommendera för de kan dra ner på kostnader och dessutom leda till att man får en effektivare produktion. För dig som behöver hjälp med kostnadseffektiv svarvning och induktionshärdning är det väl värt att se över om verkstaden jobbar med regelbundna tester för att säkra den kvalitet som de levererar.

Denna sida använder sig utav cookies. Läs mer här >

Okej!