Denna sida använder sig utav cookies. Läs mer här >

Okej!


Kantpressar

Det är mycket vanligt att man använder kantpressar för att bearbeta olika metallmaterial som plåt och aluminium. En typisk kantpress har två verktyg som kommer att samarbeta för att man ska få en bockning som har rätt form. Den vanligaste metoden går ut på att man låter ett övre verktyg som är format lite som en kniv föras mot ett undre verktyg. Det undre verktyget är ihåligt och ger den form som man vill att metallen ska få.

Metallbiten kommer att ligga mellan det övre och det undre verktyget. När det övre verktyget kläms emot metallen så formas den ner i ihåligheten. Det här är en process som är snabb att genomföra och så snart som man släpper upp det övre verktyget så har man fått en böj på metallen. Nu kan man vrida på metallbiten för att få mer bockning med pressen eller så kan man plocka ur den för vidare bearbetning och montering.


Kantpressning är en populär metod

Det är inte så konstigt att kantpressning är en så pass populär metallbearbetningsmetod. Den är nämligen kostnadseffektiv oavsett om man ska tillverka många delar eller bara några få exemplar. För operatören så är det enklare att jobba med kantpressar som är automatiska och som styrs av datorprogram. De kommer att pressa med samma presskraft varje gång och det gör att man vet precis hur metallen kommer att formas.

Idag så behöver man inte värme för pressning med kantpress. Det är också en fördel. Materialet behöver inte värmas upp och det kommer ändå att formas på rätt sätt. Man minskar på svinn av material och även på risken att det kommer att skadas av maskinens verktyg.


Matning med robot

Om man ser på en typisk kantpress som ska böja till riktigt stora plåtdelar så blir det tydligt att det här inte är så enkelt. Man måste ju få in metallen i maskinen och det kräver kraft och precision. För operatören så kan det också bli farligt att komma för nära en bockningsmaskin eller press som pressar med flera tons kraft. Ett finger emellan blir inte en rolig historia. Det här löser man ofta med robotar. En robot som jobbar fristående på golvet kan flytta på tunga ark och se till att de hamnar rätt i pressen. Roboten kan också flytta på delar som har pressats till en annan maskin eller samla dem på en plats där de ska paketeras för vidare transport.


Olika typer av kantpressar

En kantpress kan vara stor och lång eller liten och kompakt. Det som kommer att få stor betydelse är givetvis den presskraft som pressen kan erbjuda. Men det kan också vara av intresse med en maskin som klarar lite olika typer av uppdrag. Vilken typ av kantpressar som blir aktuella beror en hel del på vad verkstaden jobbar med. Om det finns ett intresse av att utveckla verksamheten så kan man ju vinna på att investera i modern teknik som gör detta möjligt.

Man kan jobba med hydrauliska, pneumatiska såväl som med servo-elektriska kantpressar. Idag så är det inte lika vanligt med mekaniska pressar och hydrauliken föredras eftersom man med denna typ av press kan få bättre precision. Dessutom så är de moderna varianterna energisnåla och det är också viktigt. Olika märken erbjuder olika finesser och det kan vara en fördel att köpa kantpress från en leverantör som har tillgång till lite olika modeller så att man får rätt version för den produktion som är aktuell.


CNC-styrning

Numera så styrs kantpressarna med CNC. Operatören kommer att tillverka ett så kallat bockprogram och det kommer att ha den profil som man vill få på plåten som pressas. Med programmet så kommer kantpressen att ställas in så att man får rätt höjd och djup. Därefter så är det bara att mata in plåten och låta bockningen sätta igång. Man får då exakta mått på del efter del.


Kantpress eller kantvik?

Ska man satsa på en kantpress eller på en kantvik? Det här beror helt och hållet på hur man ska producera. Men rent generellt så kan man säga att kantviken kommer att fungera bäst för tunnplåt. Kantpressen är stabilare och klarar metallbitar som är tjockare. Dessutom så kan man göra finare inställningar med kantpressen. För en enklare vikning så kan kantviken fungera bra och vara ett gott komplement till pressen som klarar lite mer och som ger hög tolerans på flera bockningar.