Denna sida använder sig utav cookies. Läs mer här >

Okej!


Maskiner till metallindustrin

Moderna maskiner för tillverkningsindustri är inte billiga. Men det finns ändå anledning att beakta en ny maskin för bockning eller den allra senaste kantpressen. Den nya tekniken kan nämligen löna sig på flera sätt. Det man måste investera i en ny och avancerad maskin har man igen då man kan tillverka mer och mycket snabbare. Dessutom så är det så att de moderna industrimaskinerna utformas för att vara energisnåla vilket givetvis också får betydelse.


Innovativa maskiner för tillverkningsindustri

De nya maskinerna som skapas för tillverkningsindustrin är minst sagt innovativa. En bandbockningsmaskin kan komma med tillägg som gör att man kan klara av en komplett tillverkningsprocess på kort tid utan en massa olika maskiner. Det här kallas också för fleroperationsmaskin. Då man kan kombinera bockning med stansning utan att behöva ha en stansmaskin och en kantpress så får det betydelse. Att klara fler steg i en maskin spar tid och då också pengar.


Programmering ger enklare produktion

Det att man kan planera ett projekt med programmering är också viktigt. Idag så går det att programmera maskiner så att de kommer att jobba på ett specifikt sätt tills man säger till om något annat. När man kan programmera så är det lättare att i förväg veta precis vilka dimensioner och vilken kvalitet man kommer att få. Det gör att man kan leva upp till löften till slutkund och även att kostnaden för projektet är tydlig från start. Man kan säga att man slipper överraskningar med hjälp av programmeringstekniken.


Energisnåla maskiner

Det är också billigare att jobba med moderna maskiner som spar energi. Samtidigt som en modern bockmaskin kommer att ge presskraft på flera ton så kommer den inte att dra lika mycket energi som tidigare varianter gör. Det leder till viktiga besparingar utan att man drar ner på produktionstakt eller kvalitet.


Mindre materialsvinn

Det är särskilt när man ska stansa och skära i material som svinn kan bli ett problem. Om processen leder till att man måste slänga en stor del av metallen för att den blir överflödig, eller för att den skadas, så är det inte bra. Nyare maskiner för tillverkningsindustri är gjorda för att minska på materialsvinn. De kan jobba precist så att man kan få ut mer av samma bit metall. Dessutom så kommer de inte skada materialet med sprickor och då behöver man inte göra om vilket kan bli mycket kostsamt.


På verkstaden så är varje minut dyrbar

Tid är verkligen pengar då det handlar om plåtbearbetning. När man kan producera en stor volym snabbt så kommer det att löna sig både för verkstad och för slutkund. Detta särskilt då moderna kantpressar, bockningsmaskiner och robotsvetsar är så precisa. Man får del efter del med samma format och kan bli klar över en natt. Det går ju att låta maskinerna jobba på dygnet runt. Ju bättre de är desto mindre underhåll behövs. Jobbar man med laser så kan det rentav vara så att man helt kommer runt problemet med verktyg i maskiner som slits ut. Men även vanliga pressar och stansmaskiner håller längre tack vare att de är utformade på ett så smart och slitstarkt sätt.

Felsökning kan också kortas ner tack vare datortekniken. Operatören behöver inte skruva isär och undersöka hela maskinen då han eller hon får en indikation om vilken del eller vilket verktyg det är som felar. Det leder till kortare tid för underhåll och uppdateringar och gör också att operatören inte får ett lika slitsamt jobb.