Denna sida använder sig utav cookies. Läs mer här >

Okej!En modern mekanisk verkstad är säker och trygg

Dagens industriproduktion förlitar sig på maskiner som fungera med automatik på hög nivå. Den mekaniska verkstad som man kan se på Skansen är mycket olik en modern mekanisk verkstad där det alls inte behöver vara bullrigt eller dammigt.  Dåtidens svarv-, borr- och fräsmaskiner var förvisso imponerande då de fungerade elektriskt och gav riktigt goda resultat, men jämfört med de moderna maskinerna som är datoriserade så kan man förstås tycka att den gamla verkstaden var rätt så opraktisk. Något som är väldigt bra med den nya tekniken är den säkerhet som den kommer med. Dagens operatörer jobbar fortfarande hårt men inte med samma risk för liv och lem.

En mekanisk verkstad som erbjuder effektivitet

Effektiviteten var länge ett ledord. Ju mer man kunde producera på kort tid, desto bättre. Idag så är man fortfarande ute efter att jobba snabbt med goda resultat men något som också står i centrum är säkerheten för operatörer. Den som utför cnc-svarvning måste förstås förstå hur man svarvar och mer än så, han eller hon måste ha goda kunskaper om programmering.

Men den moderna tekniken med datorprogram innebär att operatörer rent fysiskt numera befinner sig ganska långt från verktygen som skär och formar material. De delar som skär och slår finns inuti en låda som inte bara ger ett avstånd mellan verktyg och operatör utan också minskar på problem med buller och damm. Den moderna verkstaden är en dröm i jämförelse med en klassisk mekanisk verkstad där det kunde vara nog så farligt att befinna sig även om man var en skicklig hantverkare.

Säkerhet kommer med de moderna maskinerna

Något som är spännande att se är att säkerheten faktiskt har kommit som en del av den moderna tekniken. När man utvecklar datorprogram där man kan simulera delar och arbetsprojekt så innebär det att man inte längre måste jobba fysiskt på samma sätt. Maskinerna utvecklas för att ta hand om det hårda och tunga arbetet, och dessutom så har man numera robotar som kan släpa arbetsstycken mellan maskiner och göra annat där man tidigare riskerade att få fingrar i kläm eller utsättas för material som skulle kunna vara skadliga för hälsan.

Procedurer och rutiner för högre säkerhet

Vid sidan om den nya tekniken som gör det möjligt för operatörer att hålla avstånd till verktyg och krafter som är farliga så finns nya rutiner som också bidrar till en säkrare arbetsmiljö. Bra arbetsplatser har rutiner som alla som befinner sig på verkstadsgolvet måste vara medvetna om. Med tydliga riktlinjer så får man inte bara ökad trygghet och säkerhet utan också en miljö där alla kan sin roll och därmed trivs bättre på jobbet.