Denna sida använder sig utav cookies. Läs mer här >

Okej!


Pressning

Med pressning så kan man forma metallstycken på ett effektivt sätt. Det här är också en tillverkningsmetod som används för plastmaterial och då talar man ofta om formpressning. Men när det handlar om metall så är det trycket som är det viktiga. Man använder sig av kantpressar och andra industrimaskiner som har kraften som krävs för att böja till metallarket på rätt sätt. Något som kan få stor betydelse för hur smidig arbetsprocessen blir är möjligheten att jobba med bandmatning som tar hand om matningen av materialen i maskinerna.


Pressning med bandmatning

Det är inte sällan så att maskiner för tillverkningsindustri måste hantera väldigt tunga material. Metall kan vara lätt men tjockare plåt är både tung och otymplig. Oavsett vilken typ av pressning man ska jobba med så är det inte alltid så enkelt att mata in plåten. Operatören måste ju vara noga med att arbetsstycket hamnar rätt i maskinen och att det inte skadas av felaktig hantering. Samtidigt så krävs god ergonomi eftersom tunga lyft på fel sätt snabbt kan leda till personskador.

Men med en bra form av bandmatning så kommer man runt det här problemet. Det är också därför som stansmaskiner, bockar och kantpressar utrustas med haspel och riktverk så att man kan skicka materialet direkt till press och verktyg. På så vis så kan man klara att tillverka många plåtdetaljer på kort tid.

När detaljen har bockats så skickas den snabbt vidare för att bearbetas av följdverktyg. Med hjälp av en robot så får man en integrerad produktion mellan olika industrimaskiner. Operatören får en mycket bättre överblick och kan se till att produktionslinjen hela tiden fungerar optimalt.


Excenterpressning och andra pressformer

Excenterpressningen är mycket populär. Med denna metod så kan man tillverka delar i olika tjocklekar och av material som har olika kvalitet. Det går att använda en excenterpress för pressning av tunna plåtark på omkring 0.4 mm såväl som för ark som är 5 mm tjocka.

Det talas också en hel del om automatpressning och det här är industrimaskiner som är mycket starka. Om det rör sig om en modern automatpress så kan den erbjuda presskrafter på flera hundra ton. Det får stor betydelse för en verkstad som behöver mer kraft för tjockare och större delar.

Det går faktiskt också att pressa manuellt med pressar som ger presskraft på mellan 20 och 400 ton. De här typen av pressar använder man för bockning, nitning, dragning och utklipp. De kan också vara nödvändiga då man ska sätta ihop olika detaljer som en slags montering.