Denna sida använder sig utav cookies. Läs mer här >

Okej!


Vad är skillnaden mellan kall och varm valsning?

Man kan säga att valsning av stål i grund och botten börjar på samma sätt. Detta oavsett om valsningen sker med värme eller om det är tal om kallvalsning. Men det finns förstås också viktiga skillnader. Kallvalsning inkluderar flera processer som ger förbättringar av materialet. Beroende på den typ av stål som ska valsas gäller det att beakta vilken valstyp som ger bäst resultat till bäst budget.

Innan valsning kan komma igång

Både varm- och kallvalsning av stål börjar med stora plåtark eller metallstycken som har kommit till genom att metall smälts ner och sedan får stelna. De här metallbitarna kan hettas upp och sedan ganska enkelt plattas ut till stora platta ark eller rullar. Innan ark och rullar med rätt tjocklek kan behandlas vidare måset de kylas ner.

När stål kyls ner till rumstemperatur krymper det en aning. Det betyder att dimensionerna inte blir exakt desamma som då stålet var hett och det måste man räkna med inför vidare tillverkningsprocesser. Dessutom kan nedkylningen leda till att kanterna på stålet blir aningen rundade.

Vid det här laget kan man skicka stål som har värmevalsats vidare. De behöver inte ytterligare behandling så som är fallet då man valsar kallt.

Kallvalsningens processer

Stålprodukter som går igenom kallvalsning behöver mer behandling efter det att stålet har kylts ner. Man använder för det mesta den här typen av valsning för att få ner metallens tjocklek. Kallvalsningen brukar användas efter att man redan har varmvalsat. Efter kallvalsningen rullas stålet i rullar eller så dras det ut i tuber eller stänger.

Kallvalsningen följs också ofta av  viktiga produktionsprocesser som fräsning eller kantpressning. Med dessa metoder skapas de färdiga produkterna eller delar som ska monteras till färdiga produkter.

Efterbearbetning av stål som kallvalsas

När stål kallvalsas har det en jämn yta som kan blänka. Ytan kan vara lite oljig och är fri från rost. Det innebär att den är enkel att måla på olika sätt. Dimensionerna bör vara precisa och stålarkets sidor är skarpa.

När valsning sker på detta sätt klarar stålet tajtare toleranser än vad varmvalsat stål gör. Det kan vara fördelaktigt då produktionen ska tas vidare i maskiner som kommer att forma metallen till önskade delar och produkter.

Summering

En viktig skillnad mellan varm och kall valsning är ekonomin och den måste nämnas. Det är generellt sett så att kallvalsning kostar mer än varmvalsning. Det beror på att man får fler steg i produktionsprocessen. Det här är också något som får betydelse då rätt typ av valsning ska väljas.

Men bra att veta är att vi i Sverige har gott om verkstäder som klarar både varm och kall valsning. De jobbar med den allra senaste tekniken och ser till att de färdiga metallarken kan användas för delar och produkter som håller högsta kvalitet.